25.6.13

బెల్లం అప్పాలు:--

బెల్లం అప్పాలు:--

కావలసిన పదార్థాలు 
వరిపిండి -- 2 కప్పులు 
గోధుమపిండి -- 2 కప్పులు 
బెల్లంకోరు -- 2 కప్పులు 
యాలకులపొడి -- 1 స్పూన్
నూనె -- 1/4 కేజీ
నీళ్ళు -- 2 కప్పులు

తయారీవిధానం:--
ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక మందపాటి గిన్నెలో 2 కప్పులు నీళ్ళు పోసి, బెల్లం వేసి.....బెల్లం అంతా మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వరిపిండి & గోధుమపిండి వేసి,----కొంచెం నూనె, యాలకుల పొడి వేసి.... కలిపి కిందకి దించుకోవాలి. పిండి చల్లారిన తరవాత...... చేతికి నూనె రాసుకొని, పిండిని చిన్న--చిన్న ఉండలు చేసుకొని అరటిఆకు మీద ఐనా.... ప్లాస్టిక్ కవరు మీద ఐనా.....నూనె రాసి....ఉండలని పలుచగా చిన్న చిన్న వడలులాగా... చేతితో వత్తుకోవాలి..... ఇప్పుడు అన్నీ చేసిన తరవాత........ స్టవ్ మీద బాణలి పెట్టి, నూనె వేసుకొని సన్నటి సెగ మీద అన్నీ వేయించి తీసుకోవాలి. ఇవి వారం రోజులవరకు నిల్వ ఉంటాయి. అంతే తియ్యని బెల్లం అప్పాలు రెడీ.


No comments:

Post a Comment