21.6.13

గవ్వలు

గవ్వలు

కావలసిన పదార్థాలు:--
మైదాపిండి -- 3 కప్పులు 
గోధుమనూక( బొంబాయి రవ్వ)-- 1 కప్పు 
పంచదార -- 4 కప్పులు
ఉప్పు & వంటసోడా -- చిటెకెడు
నూనె -- 1/2 కేజీ

తయారీవిధానము:--
ఒక డిష్ లో మైదాపిండి, బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు & వంటసోడా వేసి, కొంచెం వేడి చేసిన నూనెను వేసి, నీరు పోస్తూ పూరీ పిండిలాగా కలిపి, ఒక గంటసేపు నానబెట్టుకోవాలి. గవ్వలబల్లకి కొంచెం నూనె రాసుకొని, పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని బల్లమీద పెట్టి, గవ్వలుగా చేసుకోవాలి. అన్నీ అయ్యిన తరవాత.... స్టవ్ వెలిగించి, బాణలిపెట్టి, నూనెపోసుకొని, గవ్వలను వేయించుకోవాలి. అన్నీ వేయించిన తరవాత, ఒక గిన్నెలో పంచదార వేసి కొంచెం నీరు పోసుకొని, ఉండ పాకం వచ్చాక వేయించి తీసుకున్న గవ్వలను పాకంలో వేసి కలుపుకోవాలి. అంతే తియ్యని, కమ్మని గవ్వలు రెడీ....
తీపి ఇష్టంలేని వారు ఉప్పు --కారం వేసి చేసుకోవచ్చును.
No comments:

Post a Comment