21.6.13

జంతికలు(మురుకులు)

జంతికలు(మురుకులు)


కావలసిన పదార్థాలు
సెనగపిండి -- 2 కప్పు 

వరిపిండి -- 2 కప్పులు 
నువ్వులపప్పు -- 1/4 కప్పు
ఉప్పు & కారం -- తగినంత
నూనె -- 1/2 కేజీ

తయారీవిధానం
ముందుగా ఒక పెద్ద డిష్ లో సెనగపిండి, వరిపిండి, ఉప్పు, కారం, నువ్వులపప్పు అన్నీ వేసి కొంచెం కొంచెం నీరు పోస్తూ పిండిని ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి, బాణలి పెట్టి, నూనె పోసి, కాగాక జంతికల గొట్టంలో పిండిని వేసి నూనె లో గుండ్రంగా తిప్పుతూ వెయ్యాలి. బంగారపు రంగు వచ్చినతరవాత నూనెలోనుండి తియ్యాలి. అంతే కరకరలాడే కమ్మని జంతికలు(మురుకులు) రెడీ.


No comments:

Post a Comment