25.6.13

వెన్న అప్పాలు:--

వెన్న అప్పాలు:--

కావలసిన పదార్థాలు:--
బియ్యం -- 1/2 కేజీ 
పంచదార 1/4 కేజీ 
వెన్న -- 1 కప్పు 
యాలకులపొడి -- 1 స్పూన్
నూనె -- 1/2 కేజీ

తయారీవిధానం:--
బియ్యం 4 గంటల ముందుగా నానబెట్టుకుని, నీరు అంతా వడగట్టి, ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి... తడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే బియ్యాన్ని పిండిలాగా మర (మిల్లు) పట్టించాలి.

ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి, ఒక మందపాటి గిన్నెలో పంచదార వేసి, ఒక కప్పు నీళ్ళు పోసి. ఏలకులపొడి వేసి, మరుగుతున్నప్పుడు , వరిపిండిని.... వెన్నని వేసి బాగా కలిపి దించెయ్యాలి. చల్లారిన తరవాత పళ్ళెంలో వేసి పూరి పిండిలాగా బాగా మదాయించుకోవాలి. (రోలు ఉన్నవాళ్లు అప్పడాల పిండి మాదిరిగా....బాగా బండతో దంచాలి....ఎంత బాగా దంచితే అంతబాగా మృదువుగా వస్తాయి.) చేతికి నూనె రాసుకొని, పిండిని చిన్న--చిన్న ఉండలు చేసుకొని అరటిఆకు మీద ఐనా.... ప్లాస్టిక్ కవరు మీద ఐనా.....నూనె రాసి....ఉండలని పలుచగా చిన్న చిన్న వడలులాగా... చేతితో వత్తుకోవాలి..... ఇప్పుడు అన్నీ చేసిన తరవాత........ స్టవ్ మీద బాణలి పెట్టి, నూనె వేసుకొని సన్నటి సెగ మీద అన్నీ వేయించి తీసుకోవాలి. ఇవి నెల రోజులవరకు నిల్వ ఉంటాయి. అంతే ఎంతో రుచికరమయిన......నోట్లోవేస్తే కరిగిపోయే వెన్న అప్పాలు రెడీ.

No comments:

Post a Comment