21.6.13

క్యారెట్ షర్బత్

క్యారెట్ షర్బత్

కావలసిన పదార్థాలు
పెద్ద క్యారెట్తు - 4 (తురుము చేసి ఉంచుకోవాలి) 
పాలు -- 4 కప్పులు 
పంచదార --6 స్పూన్స్ 
యాలకులపొడి --కొంచెంగా 
జాజికాయలపొడి -- కొంచెంగా 
(యాలకులు , జాజికాయలు కలిపి మిక్సీ లో పొడిగా చేసుకోవాలి)

తయారీవిధానం
(ఇప్పుడు వేసవికాలం వచ్చేసింది కదండీ.... పిల్లలు, పెద్దలు ఎవరైనాకూడా అన్నం తినమంటే గోలపెడతారు. అలాగే పిల్లలు క్యారెట్, బీట్రూట్ లు తినటానికి మారాం చేస్తారు. అటువంటప్పుడు ఇలా షర్బత్, జ్యూస్ ల లాగా చేస్తే ఇష్టంగా తాగుతారు.)

ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి, ఒక పాత్ర పెట్టి సన్నని సెగపై పాలను ఉంచాలి. ఇందులో క్యారెట్ తురుము, జాజికాయ & యాలకుల పొడిని చేర్చి మరగనివ్వాలి. 10 నిముషాలు అయ్యాక స్టవ్ ఆపి, పాలను వేరే గిన్నేలోకి తెసుకోవాలి. చల్లారక పంచదార కలిపి ఫ్రిజ్ లో ఉంచాలి. అంతే చల్లగా, తియ్యగా ఉండే ఈ క్యారెట్ షర్బత్ రెడీ. ఇటువంటి జ్యూస్ లు అంటే పిల్లలు కూడా ఏంతో ఇష్టంగా తాగుతారు.No comments:

Post a Comment