25.6.13

నువ్వుల అప్పాలు:--

నువ్వుల అప్పాలు:--

కావలసిన పదార్థాలు:--
వరిపిండి---- 2 కప్పులు 
మైదాపిండి -- 1 కప్పులు 
గోధుమపిండి -- 1 కప్పు 
నువ్వులుపప్పు -- 1 కప్పు
యాలకులపొడి -- 2 స్పూన్స్
పంచదార -- 2 కప్పులు
నూనె --- 1/2 కేజీ
నీళ్ళు -- 2 కప్పులు
వంటసోడా -- చిటికెడు

తయారీవిధానం:--

ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక మందపాటి గిన్నెలో 2 కప్పులు నీళ్ళు పోసి, పంచదార వేసి.....పంచదార అంతా మరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అన్ని రకాల పిండిలు వేసి, నువ్వులుపప్పు కూడా వేసి చిటికెడు వంటసోడా----కొంచెం నూనె, యాలకుల పొడి అన్నీ వేసి.... కలిపి కిందకి దించుకోవాలి. పిండి చల్లారిన తరవాత...... చేతికి నూనె రాసుకొని, పిండిని చిన్న--చిన్న ఉండలు చేసుకొని అరటిఆకు మీద ఐనా.... ప్లాస్టిక్ కవరు మీద ఐనా.....నూనె రాసి....ఉండలని పలుచగా చిన్న చిన్న వడలులాగా... చేతితో వత్తుకోవాలి..... ఇప్పుడు అన్నీ చేసిన తరవాత........ స్టవ్ మీద బాణలి పెట్టి, నూనె వేసుకొని సన్నటి సెగ మీద అన్నీ వేయించి తీసుకోవాలి. ఇవి వారం రోజులవరకు నిల్వ ఉంటాయి. అంతే కరకరలాడే తియ్యని నువ్వుల అప్పాలు రెడీ.


No comments:

Post a Comment