30.10.15

పాలకోవా

పాలకోవా 
పాలకోవా అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి ..... కోవాలు చేసుకోవటం చాలా ఈజీ ..... నేను చేశాను ....... ఎలా చెయ్యాలో చెబుతాను, మీరు ట్రై చెయ్యండి. 

కావలసిన పదార్థాలు 
పాలు - 2 లీటర్ల
పంచదార - 1 Kg
నెయ్యి - 1 స్పూన్

తయారీవిధానం
ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి, ఒక మందపాటి గిన్నె(ప్రెషర్ పాన్)లో పాలు పోసుకొని, స్టవ్ మంటని తగ్గించి, పాలు మీగడ కట్టకుండా, అడుగంటకుండా, దగ్గరపడేవరకు గరిటతో తిప్పుతూ ఉండాలి. పాలు దగ్గరికి అయ్యాక, పంచదార వేసి బాగా కలిపి, మళ్ళీ దగ్గరపడేవరకు అడుగంటకుండా గరిటతో తిప్పుతూ ఉండాలి. పాలు, పంచదార దగ్గరపడి చిక్కబడగానే ఆ మిశ్రమాన్ని నెయ్యి రాసిన ఒక పళ్ళెంలో వెయ్యాలి. మిశ్రమం కొంచెం చల్లారిన తరవాత చిన్న చిన్న బిళ్లలుగా చేసుకోవాలి. అంతే ఎంతో తియ్యని, కమ్మని పాలకోవాలు రెడీ.

               

No comments:

Post a Comment