17.4.15

స్వీట్ లస్సీ

స్వీట్ లస్సీ 

కావలసిన పదార్థాలు 
పెరుగు - 1 కప్పు 
పంచదార - 3 స్పూన్స్ 
రోజ్ వాటర్ - 1 స్పూన్ 
చల్లని మంచినీరు - 2 కప్పులు 
పుదీనా ఆకులు - 4
యాలకులపొడి - 1/4 స్పూన్ 

తయారీ విధానం 
జ్యూసర్ (మిక్సీ గిన్నె) లో పెరుగు, పంచదార, రోజ్ వాటర్, యాలకులపొడి & మంచినీరు పోసి బాగా తిప్పి , ఒక గ్లాసులో పోసుకొని, పుదీనాతో అలంకరించి తాగితే చల్లచల్లగా, తియ్యతియ్యగా ఎంతో  బావుంటుంది. వేసవికాలంలో ఎండలో తిరిగి తిరిగి వచ్చినప్పుడు  మంచినీళ్ళు ఎన్ని తాగినా దాహం తీరదు.  అటువంటప్పుడు పెరుగుని ఈవిధంగా లస్సీలాగా  చేసుకొని తాగితే చల్లగా ఉంటుంది, దాహం తీరుతుంది.  ఎండలో తిరిగటం వలన వేడి చేస్తుంది...... ఈ లస్సీ తాగటం వలన ఆ వేడి దూరమై - చలువ చేస్తుంది. 

     .      

No comments:

Post a Comment