1.4.14

పైనాపిల్ మిల్క్ షేక్

పైనాపిల్ మిల్క్ షేక్ 

కావలసిన పదార్థాలు
పైనాపిల్ కట్ చేసిన ముక్కలు - 5
పాలు - 2 కప్పులు
మలాయి - 2 స్పూన్స్
పంచదార - 6 స్పూన్స్

తయారుచేయు విధానం 
ముందుగా పైనాపిల్ కి ముళ్ళు తీసి, ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. షేక్ కి కావలసిన ముక్కలని తీసుకొని, మిక్సీ లో వేసి, బాగా నలిగిన తరవాత, పాలు, పంచదార వేసి, బాగా మెత్తగా నురగ వచ్చేవరకు మిక్సీ చెయ్యాలి. ఇప్పుడు షేక్ ని ఒక గ్లాస్ లోకి తీసుకొని, ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి, పైన మలాయి వేసుకొని చల్లగా తాగెయ్యటమే అంతే. అన్నిరకాల ఫ్లేవర్ల కంటే పైనాపిల్ ఫ్లేవర్  చాలాబావుంటుంది. చాలా సులువుగా మనం ఇళ్ళల్లో చేసుకునేవే ఈ షేక్ లు, షరాబత్ లు, వేసవికాలంలో పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తాగుతారు. మరింక ఆలస్యం ఎందుకు ???? మీరు త్వరగా తయారుచేసేయ్యండి.


1 comment: