1.4.14

బనానా షేక్

బనానా షేక్ 

కావలసిన పదార్థాలు
బాగా పండిన అరటిపండ్లు - 2
పాలు (చల్లనివి) - 2 కప్పులు
పంచదార - 4 స్పూన్స్
మలాయి - 3 స్పూన్స్

తయారుచేయు విధానం 
ముందుగా మిక్సీ తీసుకొని, జ్యూస్ గిన్నెలో పాలు - పంచదార వేసి 1 నిమిషం బాగా కలిసేటట్లు తిప్పాలి. తరవాత అరటిపండ్లు తోక్కతీసుకొని, పాల మిశ్రమంలో వేసి మళ్ళీ 2 నిమిషాలపాటు మిక్సీ చెయ్యాలి. అన్నీ బాగా షేక్ అయ్యిన తరవాత, ఒక గ్లాస్ లో పోసుకొని, ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని, ఆపైన మలాయి వేసుకొని తాగటమే........... ఈ మండు వేసవి కాలంలో చల్ల - చల్లగా  ఇటువంటి షేక్, జ్యూస్, షరబత్ లు తాగితే ఎండ తాపం తగ్గుతుంది, ప్రాణానికి హాయిగా ఉంటుంది. అదే వేరే ఎవరైనా చేసి మనకి ఇస్తే, ఇంకా మజాగా ఉంటుంది. ఆ మజానే వేరు కదా !

        

No comments:

Post a Comment