23.8.17

పాల ఉండ్రాళ్ళు

పాల ఉండ్రాళ్ళు 

కావలసిన పదార్థాలు 

బియ్యంపిండి -- 1 కప్పు
మంచినీళ్ళు -- 2 కప్పులు
పంచదార -- 1 కప్పు
పాలు -- 1 కప్పు
యాలకుల పొడి -- 1/2 స్పూన్

తయారీవిధానం

ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి, ఒక మందపాటిగిన్నెలో 2 కప్పుల నీళ్ళు పోసి, మరిగిన తరవాత బియ్యంపిండి వేస్తూ, ఉండలు కట్టకుండా తిప్పుతూ, అంతా బాగా కలిసిన తరవాత, స్టవ్ మంట తగ్గించి, గిన్నె మీద మూతపెట్టి 5 నిముషాలు అయ్యాక, స్టవ్ మీద నుండి దించి, చల్లారిన తరవాత చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.

ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి, బాణలి పెట్టి, పంచదార వేసి .. తగినన్ని నీళ్ళు పోసి మరిగించాలి. ఈ పాకంలో ముందుగా చేసి పక్కన పెట్టిన చిన్న ఉండలని వేసి, పాలు, యాలకులపొడిని వేసి, ఉండలకి పాలు... పాకం అంతా కలిసిన తరవాత దించెయ్యాలి. అంతే కమ్మని పాల ఉండ్రాళ్ళు రెడీ.

No comments:

Post a Comment