19.5.14

సపోట మిల్క్ షేక్

సపోట మిల్క్ షేక్


కావలసిన పదార్థాలు
సపోటా పండ్లు - 4 
పాలు - 2 కప్పులు 
పంచదార - 4స్పూన్స్ 
మలాయి - 2 స్పూన్స్ 

తయారుచేయు విధానం 
సపోటా పండ్లని శుభ్రంగా కడిగి, తొక్క & గింజలను తీసి, జ్యూసర్ లో వేసి, బాగా తిప్పి, మెత్తగా నలిగిన తరవాత -- పాలు, పంచదార వేసి, మళ్ళీ జ్యూసర్ లో వేసి, బాగా నురగ వచ్చేవరకు తిప్పి, ఒక గ్లాస్ లో పోసుకొని, ఐస్ క్యూబ్స్ & మలాయి వేసుకొని తాగాలి. ఎండలో తిరిగి - తిరిగి వచ్చి, ఈ సపోటా మిల్క్ షేక్ తాగితే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో కదా ! ఇంకెందుకు ఆలస్యం ...... త్వరగా చేసుకొని తాగెయ్యండి.      

          

No comments:

Post a Comment