9.10.13

రవ్వలడ్డు (కొబ్బరి లస్కోరా)

రవ్వలడ్డు (కొబ్బరి లస్కోరా)

కావలసిన పదార్థాలు:--

బొంబాయి రవ్వ(గోధుమనూక) -- అరకేజీ
పంచదార -- అరకేజీ
నెయ్యి -- 1 కప్పు
యాలుకల పొడి -- 1  స్పూన్
కొబ్బరి పొడి -- 1 కప్పు
జీడిపప్పు & కిస్మిస్  -- 1/4 కప్పు

తయారీవిధానం:--

ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి,బాణలి పెట్టి,  నెయ్యి వేడిచేసి, రవ్వను దోరగ వేయించి, ఒక పళ్ళెంలో వేసుకోవాలి. బాణలిలో కొంచెంగా నెయ్యివేసి, జీడిపప్పు & కిస్మిస్ ని వేసి దోరగా వేయించి, నూకమీద వెయ్యాలి. వెంటనే  వేడి రవ్వలో పంచదార, కొబ్బరి పొడి, యాలుకల పొడి కలిపి రెండు నిముషాలు ఉంచాలి.రవ్వ వేడికి పంచదార కరిగి కొద్దిగా తడి అవ్వుతుంది. ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా కలిపి, మనకి నచ్చిన సైజులో  ఉండలు చుట్టుకోవాలి. అంతే తియ్యనైన రవ్వలడ్డు (కొబ్బరి లస్కోరా)  రెడీ.

No comments:

Post a Comment